Jiménez Administració
Inicio Quiénes Somos? Nuestros Servicios Nuestra Política Legislación Consejos Enlaces de Interés Locación Contácto


Informació legal


TEÓFILO ASSESSORS S.L. és titular del lloc web 'jimenezadministracio.com' , amb domicili en carrer Jaime Balmes 25, baixos, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Espanya.

El present avís legal regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.jimenezadministracio.com (d'ara endavant, el 'Lloc Web') que TEÓFILO ASSESSORS S.L.. ha creat per oferir els seus serveis.

TEÓFILO ASSESSORS S.L. podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració de lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per TEÓFILO ASSESSORS S.L. en el moment en què l'Usuari accedeixi al lloc Web..


Així mateix TEÓFILO ASSESSORS S.L. posa en coneixement dels Usuaris d’aquest lloc Web que aquestes Condicions Generals d'Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

 

 

Condicions d'accés i utilització del lloc Web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d'aquest lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest lloc Web.

En aquest sentit, l'Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús o actuacions que resultin contraris als drets i interessos de TEÓFILO ASSESSORS S.L., els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de 'virus informàtics'), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de TEÓFILO ASSESSORS S.L. dels seus membres o de qualsevol Usuari del lloc Web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

L'Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.
TEÓFILO ASSESSORS S.L.. condiciona la utilització dels serveis i especialment l'oficina virtual 24 h. al previ emplenament del corresponent registre d'usuari, seleccionant l'identificador (ID o login) i la contrasenya que l'usuari es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda.

TEÓFILO ASSESSORS S.L. assignarà l'identificador seleccionat per l'usuari sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre usuari. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l'usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per a TEÓFILO ASSESSORS S.L. En el cas que l'usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de TEÓFILO ASSESSORS S.L. al més aviat possible.

El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, ho regulin.

Tota la informació que faciliti l'usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

D'igual forma, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a TEÓFILO ASSESSORS S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l'usuari. En tot caso l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a TEÓFILO ASSESSORS S.L. o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spamming de TEÓFILO ASSESSORS S.L. l'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització d'activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per TEÓFILO ASSESSORS S.L. i/o els interessats.


L'usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.Obligaciones en el uso de TEÓFILO ASESORES S.L.

TEÓFILO ASSESSORS S.L. no permet un ús dels seus serveis que deteriori la seva qualitat. Estan prohibides les següents activitats:

1.- Que siguin presumptament il·lícites per la normativa nacional, comunitària o internacional o que es realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

2.- Que continguin informació presumptament delictiva, com a calúmnies, amenaces, injúries o qualsevol altre delicte tipificat en el codi penal.

3.- Que no reuneixin els paràmetres de qualitat establerts en TEÓFILO ASSESSORS S.L.

4.- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, puguin buscar la debilitat de l'usuari, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers. En concret, i a manera enunciativa però no limitatiu: qualssevol dels drets legals de tercers; aquells que afavoreixin o potenciïn la creació, manteniment i foment de negocis relacionats amb la pornografia, material obscè o gestió de contactes eròtics o qualsevol altre contingut relacionat; i en general qualssevol continguts que TEÓFILO ASSESSORS S.L.. consideri no apropiats, usuaris i/o menors d'edat.

5.- La difusió de correus electrònics comercials no autoritzats. Els usuaris implicats en aquesta activitat veuran suspeses els seus comptes.

6.- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció

Política en la publicació de fotografies

TEÓFILO ASSESSORS S.L. no admet la inclusió de qualsevol tipus d’imatges per part dels seus membres, per la qual cosa únicament seran publicades aquelles que hagin estat acceptades després d'un procés de validació, sota el criteri exclusiu de l'equip de TEÓFILO ASSESSORS S.L.

Una fotografia pot ser rebutjada per diversos motius:

1.- Per ser inadequada amb els objectius de TEÓFILO ASSESSORS S.L. No s'admetran fotografies o imatges de contingut ofensiu, violent, ideològic, xenòfob, eròtic, obscè i/o sexual.

2.- Per raons de seguretat i privadesa de dades. No s'admetran fotografies o imatges que continguin informació com: noms, números de telèfon, adreces de correu electrònic, o URL de pàgines web.

3.- Per presentar problemes de visualització o ser de poca qualitat visual.

4- Per no haver-se carregat correctament a la pàgina.

TEÓFILO ASSESSORS S.L. no pot confirmar la propietat dels drets d'autor de les imatges que s'incloguin en els perfils. En cas de mostrar a una tercera persona, haurà de comptar amb la seva autorització expressa, sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari implicat. TEÓFILO ASSESSORS S.L. es reserva el dret de retallar -mai manipular- les imatges per adequar-les a la política de publicació de fotografies aquí descrita. Així mateix, TEÓFILO ASSESSORS S.L. es reserva el dret d'eliminar, àdhuc sense previ avís, aquelles imatges que, al seu judici, consideri inadequades d'acord amb els objectius i naturalesa del lloc.

Totes les fotografies de TEÓFILO ASSESSORS S.L. estan subjectes a posteriors revisions i eliminacions.

Si l'usuari troba en TEÓFILO ASSESSORS S.L. alguna foto que no compleixi aquesta política, pot comunicar-li-ho a l'equip de TEÓFILO ASSESSORS S.L. aquí: info@jimenezadministracio.com

 

 

Política en l'aprovació de perfils

La Política d'Aprovació de Perfils està dissenyada per regular el contingut dels perfils a fi d'assegurar un ambient general de qualitat amb un contingut, idioma i intencions apropiats per a la seguretat de tots els usuaris.

No s'aprovaran els perfils que continguin:

1.- Llenguatge sexualment explícit o referencies / suggeriments sexuals

2.- Contingut difamatori, abusiu, agressiu o violent

3.- Llenguatge ofensiu o obscè (incloent paraules grolleres)

4.- Terminologia blasfema o racialment ofensiva

TEÓFILO ASSESSORS S.L.., a la seva sola discreció, es reserva el dret a rebutjar usuaris en el cas que la informació publicada no garanteixi, en opinió de TEÓFILO ASSESSORS S.L. , un nivell de confiança, seguretat i crèdit suficient per a la seva inclusió en la comunitat d'usuaris de TEÓFILO ASSESSORS S.L.

En aquest sentit, TEÓFILO ASSESSORS S.L. es reserva el dret a poder eliminar sense previ avís a usuaris registrats que no responguin als principis de qualitat i veracitat de TEÓFILO ASSESSORS S.L.

TEÓFILO ASSESSORS S.L. no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts. De tota manera, periòdicament es realitzen controls per assegurar els principis de qualitat de TEÓFILO ASSESSORS S.L. així com les normes aquí indicades.

Si l'usuari adverteix algun contingut inadequat en el lloc web, per favor contacti amb nosaltres a través del nostre servei d'Atenció a l'Usuari: info@jimenezadministracio.com

Qualsevol usuari que proporcioni informació o realitzi activitats que contravinguin la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa, eximint a TEÓFILO ASSESSORS S.L. de qualsevol responsabilitat.

 

 

Responsabilitat i difusió dels continguts

L'usuari autoritza expressament TEÓFILO ASSESSORS S.L. perquè difongui el seu perfil i els continguts que hagi aportat a TEÓFILO ASSESSORS S.L.. L'usuari cedeix a TEÓFILO ASSESSORS S.L. de forma permanent i irrevocable tots els drets i royalties del contingut que creu i publiqui en TEÓFILO ASSESSORS S.L.

L'usuari autoritza expressament a TEÓFILO ASSESSORS S.L. a modificar alguns continguts amb l'objecte de respectar el disseny gràfic del lloc web o dels altres suports de comunicació utilitzats en la plataforma de TEÓFILO ASSESSORS S.L. Aquests drets o llicència d'utilització es concedeixen per a tothom i durant la vigència legal de la protecció dels drets de l'usuari.

TEÓFILO ASSESSORS S.L. no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del servei i, per tant, no garanteix que els usuaris utilitzin els mateixos de conformitat amb l'establert en les Condicions i/o en l'Avís Legal, ni que facin un ús diligent i/o prudent dels mateixos.

Així mateix, TEÓFILO ASSESSORS S.L. tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos.

Sense perjudici de l'anterior, TEÓFILO ASSESSORS S.L. es reserva la facultat de limitar, total o parcialment, l'accés als serveis a determinats usuaris, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinat tipus de continguts mitjançant la utilització d'instruments tecnològics aptes a aquest efecte, si tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer. En aquest sentit, TEÓFILO ASSESSORS S.L. podrà establir els filtres necessaris a fi d'evitar que a través del servei puguin abocar-se a la xarxa continguts il·lícits o nocius.

Els usuaris autoritzen expressament a TEÓFILO ASSESSORS S.L. perquè pugui publicar els missatges i converses dels usuaris en qualsevol part del lloc Web i en ubicacions externes al mateix que guardin relació amb el Lloc Web i amb la temàtica sobre la qual veure's el missatge o la conversa.

 

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d'Ús i la resta del marc normatiu, TEÓFILO ASSESSORS S.L. no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d'aquest lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, TEÓFILO ASSESSORS S.L. no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

TEÓFILO ASSESSORS S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que poguessin deure's als serveis prestats per tercers a través d'aquest lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc Web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d'aquest lloc Web.

Els missatges i continguts manifestats pels usuaris en la comunitat de TEÓFILO ASSESSORS S.L. són només l'opinió dels remitents i el seu contingut és única i exclusivament responsabilitat dels mateixos. TEÓFILO ASSESSORS S.L. no es fa, en cap cas, responsable dels missatges enviats pels seus usuaris i així mateix exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers de les condicions, característiques i circumstàncies de l'ús del servei que fan els usuaris o que poguessin haver-se de l'accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, modificació o manipulació per part de tercers autoritzats, o no, dels missatges que els usuaris difonguin o posin a la disposició de tercers a través dels serveis de TEÓFILO ASSESSORS S.L.

El contingut de la comunitat de TEÓFILO ASSESSORS S.L. es basa en l'experiència viscuda pels usuaris i experts, si es necessita consell legal o financer especialitzat TEÓFILO ASSESSORS S.L. recomana que es consulti amb un advocat o assessor.

 

 

Altres textos legals del lloc Web

Els següents documents s'entenen incorporats a les presents Condicions d'Ús per remissió des de les mateixes:


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Copyright © 2010 - jimenezadministracio.com - Tots els drets
Queden reservats tots els drets d'explotació.

Aquest lloc Web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
Tots els continguts que es mostren en el Lloc Web i especialment la base de dades, estudis comercials, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, codi en llenguatge, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de TEÓFILO ASSESSORS S.L. i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc Web.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d'explotació. L'ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el Lloc Web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d'altres lleis aplicables.

 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Jimenezadministracio.com compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en www.jimenezadministracio.com (d'ara endavant, el lloc web) són recaptats per TEÓFILO ASSESSORS S.L. amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que TEÓFILO ASSESSORS S.L. proporciona a través de dita assetjo web; facilitar l'opinió dels usuaris; la creació d'una comunitat d'usuaris i altres serveis que poguessin resultar d'interès per als usuaris del lloc web.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades.

Els camps a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre a la seva petició.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a TEÓFILO ASSESSORS S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació dels mateixos.

Les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de TEÓFILO ASSESSORS S.L.

 

 

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades

En el procés d'emplenament, els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a emplenar són necessaris per atendre a la seva petició de registre en la comunitat d'usuaris de TEÓFILO ASSESSORS S.L., sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a TEÓFILO ASSESSORS S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació dels mateixos.

Els camps a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre a la seva petició.

Les dades proporcionades a TEÓFILO ASSESSORS S.L. són emmagatzemats i gestionats en una base de dades titularitat de TEÓFILO ASSESSORS S.L. que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació aportada.

Les dades recaptades són adequats, pertinents i no excessius d'acord amb les finalitats i serveis de TEÓFILO ASSESSORS S.L.

 

 

Consentiment de l'usuari

L'enviament de dades personals mitjançant l'ús dels formularis electrònics de TEÓFILO ASSESSORS S.L. o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de TEÓFILO ASSESSORS S.L., així com a l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb TEÓFILO ASSESSORS S.L. i les seves iniciatives. Les característiques de la privadesa de TEÓFILO ASSESSORS S.L., són les següents:

1.- L'usuari de TEÓFILO ASSESSORS S.L., disposa d'un link directe (URL) al seu perfil publicat en TEÓFILO ASSESSORS S.L.

2.- El perfil i contingut de l'usuari també pot aparèixer publicat en altres llocs webs amb els quals TEÓFILO ASSESSORS S.L. pugui establir acords.

3.- La gent pot trobar a l'usuari de TEÓFILO ASSESSORS S.L., a través de qualsevol cercador d'Internet.

4.- L'usuari decideix el seu nivell de contacte a través del seu perfil.

 

 

Butlletí i comunicacions electròniques

TEÓFILO ASSESSORS S.L. posarà a la disposició dels usuaris, el servei d'enviament d'un butlletí en el qual s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. Així mateix, l'usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l'esmentat butlletí o qualsevol altra comunicació electrònica.

 

 

Seguretat

TEÓFILO ASSESSORS S.L. manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

TEÓFILO ASSESSORS S.L. es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable.

 

 

Cookies i IPs

L'usuari accepta l'ús de cookies i seguiments de IPs. El nostre analitzador de tràfic del lloc web utilitza cookies i seguiments de IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes *cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

Aquest lloc web informa que està adherit al sistema publicitari de "Google adsense" que utilitza "cookies" per mostrar continguts publicitaris relacionats amb la navegació realitzada per l'usuari.

Quan un usuari accedeix a un lloc web adscrit al servei de "Google AdSense" i fa clic en ell s'introdueix una cookie en el seu navegador, a través de la qual "Google" recopila informació de la navegació de l'usuari per gestionar i després publicar anuncis a través del programa de publicitat "Google Adsense".


L'usuari pot inhabilitar en qualsevol moment l'ús de la cookie de Google a través de la desactivació de la cookie en el seu navegador.

 

 

Dret d'Oposició, Correcció i Actualització de Dades

L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa dels serveis de jimenezadministracio.com.

En cas de problemes per a la realització efectiva online així com per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades es podran dirigir directament a:

Àrea de Comunicació
info@jimenezadministracio.com
TEÓFILO ASSESSORS S.L.
c/Jaime Balmes 25, baixos
Sant Boi de Llobregat
08830 - Barcelona
Barcelona

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

 

 

Modificació de la política de privadesa

TEÓFILO ASSESSORS S.L. es reserva el dret a modificar la present política de privadesa per adaptar-la a futures novetats de TEÓFILO ASSESSORS S.L., legislatives o jurisprudencials.


Enllaços, "links" a pàgines de tercers

TEÓFILO ASSESSORS S.L. inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.

TEÓFILO ASSESSORS S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i no impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre TEÓFILO ASSESSORS S.L. i les persones o entitats autors i/o gestors de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Els usuaris de TEÓFILO ASSESSORS S.L. també poden publicar enllaços a altres pàgines web en els seus perfils. TEÓFILO ASSESSORS S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut d'aquests enllaços.

 

 

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d'Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

 

 


tornar a daltDespacho Virtual Pídanos Presupuesto Gestión de Alquileres
Ofertas de Trabajo Su Administrador Responde Nueva Ley de Catalunya
 
Copyright 2009 © Teófilo Jiménez. Políticas de Privacidad. Aviso Legal
c/. Buenaventura Aribau 27 local, esq. Francesc Macía en Sant Boi de Llobregat, 08830 - BARCELONA
 
Francés Inglés Español